خبرهای شرکت

چاپ و نشر

داستان صنوبر که روزی به عنوان کسب و کاری کوچک با همت خاندان فرمنش اولین قدم هایش را با امید به پیدا کردن جایگاهی در بین اهالی این صنعت برداشت، تا به امروز که با افتخار، یکی از خوش نام ترین، واردکنندگان ملزومات چاپ و بسته بندی در ایران محسوب می‌شود؛ داستانی بسی طولانی است .