❇️ واحدهای سنتی وزن در ایران

🔹 «سوت» کوچکترین یکای اندازه‌گیری جرم در قدیم و برابر با ۱میلی‌گرم است.
🔹 «قیراط» معادل ۲۰۰ سوت و برابر با ۲۰۰ میلی‌گرم است. هر پنج قیراط معادل یک گرم می‌باشد.
🔹 «سیر» معادل ۳۷۵ قیراط و برابر با ۷۵ گرم است.
🔹 «چارک» معادل یک‌چهارم من تبریز و برابر با ۷۵۰ گرم است.
🔹 «من تبریز» یا فقط «من»، معادل ۴۰ سیر و برابر با ۳ کیلوگرم است.
🔹 «من سنگ شاه اصفهان» معادل دو من تبریز و برابر با ۶ کیلوگرم است.
🔹 «من ری» یا فقط «ری»، معادل چهار من تبریز و برابر با ۱۲ کیلوگرم است.
🔹 «من بلداجی» معادل شش من تبریز و برابر با ۱۸ کیلوگرم است.
🔹 «من لرستان» معادل ده‌سوم من تبریز و برابر با ۱۰ کیلوگرم است.
🔹 «من اندیکا» معادل پنج سوم من تبریز و برابر با ۷ کیلوگرم است.
🔹 «خروار» معادل ۱۰۰ من تبریز و برابر با ۳۰۰ کیلوگرم است.
🔹 «خروار اندیکا» معادل صد سوم من تبریز و برابر با ۱۰۰ کیلوگرم است.
🔹 «نخود» معادل ۱۹۲ سوت و برابر با ۱۹۲ میلی‌گرم است.
🔹 «لیه» معادل یک‌دوم نخود و برابر با ۹۶ میلی‌گرم است.
🔹 «جو» معادل یک‌سوم نخود و برابر با ۶۴ میلی‌گرم است.
🔹 «گندم» معادل یک‌چهارم نخود و برابر با ۴۸ میلی‌گرم است.
🔹 «ماش» معادل یک‌هشتم نخود و برابر با ۲۴ میلی‌گرم است.
🔹 «ارزن» معادل یک‌سی‌ودوم نخود و برابر با ۶ میلی‌گرم است.
🔹 «مثقال شرعی» معادل هجده نخود و برابر با ۳۴۵۶ میلی‌گرم است.
🔸 «مثقال صیرفی» برابر با ۴۶۰۸ میلی‌گرم است.

🔹 «درهم» معادل ۰٫۷ مثقال شرعی و برابر با ۲۴۱۹٫۲ میلی‌گرم است.
🔹 «صاع» معادل ۸۱۹ مثقال شرعی و برابر با ۲۸۳۰٫۴۶۴ گرم است.
🔹 «مد» معادل یک‌چهارم صاع و برابر با ۷۰۷٬۶۱۶ گرم است.

درباره مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • سه × دو =