طلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص گروه کالایی کالاهای پرونده

پیرو تصمیمات جدید ارزی دولت به اطلاع می‌رساند،

۱️⃣ امکان ثبت توأمان کالاهای گروه ۲ و ۳ در یک پرونده وجود دارد. یادآوری می‌گردد که برای این دسته از پرونده‌ها گروه کالایی برابر ۳ تعیین می‌شود.

۲️⃣ در فیلد تأمین ارز برای گروه کالایی ۳ امکان انتخاب “خرید ارز از سیستم بانکی” نیز وجود دارد.

درباره مدیر سایت